Net 70% Lietuvos daugiabučių gyventojų permoka už daugiabučio namo priežiūrą. Vidurkis Lietuvoje yra 0,17 eur/m2 naudingojo namo ploto, čia kalbant apie pilną daugiabučio namo administravimo kaštus:
Administravimas,
Techninė priežiūra;
Šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra.

Prie viso to, pridėkite dar laiptinės ir teritorijos valymo išlaidas, kurios yra vidutiniškai 0,13 eur/m2. Tad 0,17eur/m2 yra tikrai labai dideli pinigai, turint omenyje daugiabučio administravimo kaštus.

Mano paskaičiavimais normalus tarifas turėtų neviršyti 0,08 eur/m2.

Duodu jums pavyzdį, kaip galite pasiskaičiuoti ar permokate už paslaugas kiekvieną mėnesį ar ne. Imkime 50 m2 butą: 50m2*0,17 eur = 8,5 eur per mėnesį, per metus gaunasi 102 eur per 10 metų 1020 eur.

Mano turima informacija 40% iš šitų lėšų nusėda administruojančių įmonių akcininkų, bendrijų pirmininkų kišenėse. Be abejo 80% iš išvardintų daugiabučių pinigų, gauna administruojančios įmonės. Nors pagal turimus resursus ir darbuotojų skaičių, jos turėtų gauti 60% mažesnius mokesčius. Tai mano asmeninė nuomonė pagrįsta asmenine ilgamete praktika. Ta pati procentais aš galiu pasakyti apie nesąžiningus pirmininkus, kurie prirašydami įvairiausius išgalvotus “mokesčius” neteisėtais būdais savinasi gyventojų lėšas.

Taip pat noriu išskirti antrą didžiausią permokėjimo už daugiabučio namo priežiūros priežastį: monopolines administruojančias įmones.

Noriu su jumis pasidalinti dar vienu paskaičiavimu. Parodysiu jums, kaip apskaičiuojami žmogiškieji ištekliai administruojant daugiabutį:

  1. Pirmininko atlyginimas,
  2. Techninio prižiūrėtojo atlyginimas,
  3. Buhalterės atlyginimas,
  4. Šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo atlyginimas,
  5. Pagalbinio darbininko atlyginimas,
  6. Valytojo atlyginimas,
  7. Kiemsargio atlyginimas.

Ir suskaičiavę mes gauname apie 0,25 eur/m2 vidurkį, jeigu norime pagal visas instrukcijas prižiūrėti daugiabutį patys.

Esu parašęs programą su kuria, administruojančios įmonės gali sumažinant žmogiškuosius išteklius, taip sumažindamos išlaidas, bei tampant labiau konkurencingesnėmis įmonėmis ir pasiekiant savo užsibrėžtus tikslus

Tai pat konsultuoju bendrijų pirmininkus ir padedu sumažinti  namo priežiūros kaštus. Tai pat galiu padėti pasirinkti geriausią valdymo formą statytojams.